Maiju Tarpila toimii projektijohtajana ja taiteellisena vastaavana. Tarpila on soveltavan teatterin ammattilainen, taiteilija ja aktivisti, joka on erikoistunut osallistujalähtöisiin luoviin prosesseihin. Hän on työskennellyt monenlaisissa ympäristöissä opettajana, fasilitoijana ja taiteilijana. Taiteen saralla Tarpila on ohjannut ryhmälähtöisiä tutkivia prosesseja, joista on syntynyt niin teatteri- kuin liveroolipeliteoksia. Tarpila vastaa projektin ja pelien raamien suunnittelusta sekä prosessityöskentelyn fasilitoinnista. Tarpila myös tuottaa pelaajien kanssa dialogissa pelien taustamateriaalit kuten proosalliset hahmoprofiilit.

Ama Laine on taiteen maisteri, medianomi ja pelien sekä monimediallisen taiteen osaaja. Kaskessa Laine työstää työkaluja pelaajaimmersion ja fiktion moniulotteisuuden tueksi sekä vastaa tilallisuuden ja monimediallisuuden hyödyntämisestä elämyksien ja immersion tukena. Lisäksi Laineen työn keskeinen sisältö on mediateoksien työstäminen yhdessä osallistujien kanssa.

Sara Kannasvuo on suunnitellut projektin visuaalisen ilmeen ja ollut mukana suunnittelemassa projektin markkinointia. Kannasvuo on visuaalisen viestinnän ammattilainen ja työskentelee mainonnan ja markkinoinnin parissa luovana suunnittelijana. Kannasvuo on ollut mukana useissa larp-projekteissa sekä pelisuunnittelijana että visuaalisena suunnittelijana.