Liveroolipelaaminen eli larppaus on poikkitaiteellinen taidemuoto, jossa osallistujat eläytyvät yhteiseen fiktiiviseen kehykseen oman roolihahmonsa kautta. Sen keskiössä on kokemuksellisuus, mahdollisuus tuntea millaista on olla joku muu, elää ja hengittää hetki vaihtoehtoista elämää.

Kasken peleissä pelaajat elävät päälle kaksi vuorokautta hahmojensa elämää. Pelejä yhdistää kantavien teemojen lisäksi pelien estetiikka: pohdiskeleva ja hidas rytmi, vähäeleisyys ja realistinen rujous.

Kaski pyrkii tuomaan liveroolipelaamista näkyviin moniulotteisena ja yhteiskunnallisesti vaikuttavana taiteen muotona.

Kaskeen kuuluu kolme liveroolipeliä: Roihu, Tuhka ja Verso. Pelit ovat jatkumoa samasta maailmasta, mutta itsenäisiä teoksia siten, että ajankuva ja hahmot vaihtuvat.

Osa I: Roihu

Roihu on lähitulevaisuuteen sijoittuva peli, jonka tarinan keskiössä on tiivis yhteisö ympäristöaktivisteja. Pelissä eletään aktivistien elämää ryhmän suunnitellessa tulevaa aktiota ja purkaessa edellisen seurauksia. Hahmot kamppailevat toimintaansa liittyvien moraalikonfliktien, vaikutusmahdollisuuksiensa rajojen ja keskinäisten jännitteidensä kanssa, mutta yhtä lailla antautuvat tiiviin yhteisönsä varaan ja toiminnan kautta näyttäytyvään toivoon. Peli tutkii ympäristökriisin herättämää raivoa ja surua, turhautumista järjestelmän kyvyttömyyteen toimia ja kysymystä siitä, millainen toiminta on moraalisesta oikein tai välttämätöntä tässä ajassa.

Osa II: Tuhka

Tuhka heijastelee ympäristökriisin kärjistymisestä seuraavia vaikutuksia yhteiskuntajärjestelmään ja sitä kautta yksilöön. Tuhkan näyttämönä on resurssipulan ja konfliktien kautta totalitarismiin ajautunut yhteiskunta ja sen sisällä toimiva vastarintaliike, joka kuljettaa pakolaisia turvaan ja välittää resursseja sekä vapaata tietoa piraattiradion kautta. Tuhka käsittelee pakolaisuutta, propagandaa, yhteiskuntajärjestelmän moraalista murenemista ja halua taistella sitä vastaan äärimmäisistä seurauksista huolimatta.

Osa III: Verso

Viimeinen peli Verso purkaa ja jälleenrakentaa elämän ehdot, etsii toivoa ja merkityksellisyyttä muuttuneesta maailmasta. Verson tarina kuljettaa osallistujat muutaman sukupolven päähän ympäristökriisin ja globaalin systeemisen kriisin jälkeiseen maailmaan. Peli tarkastelee niitä psykologisia, hengellisiä ja yhteiskunnallisia muutoksia, joita kriisiytyneestä maailmasta eteenpäin siirtyminen synnyttää. Verso on välähdys toivoa, uusia alkuja ja kaiken kattavaa muutosta.