Aikataulut

Roihun osallistujahaku alkaa 1.4.2020 ja päättyy 15.4.2020. Mukaan mahtuu noin 15 osallistujaa. Seuraaviin osiin avautuu joitakin paikkoja lisää. Osallistujavalinnoista ilmoitetaan viimeistään 10.5.2020.

Roihun työpajaviikonloppu järjestetään 21–23.8.2020 Loviisassa. Työpajaviikonlopun lisäksi osallistujat tapaavat lähitapaamisissa syys- ja lokakuussa. Tapaamisten tarkemmat päivämäräät ja tarkka kesto sovitaan yhteisesti toukokuun aikana. Tapaamiset järjestetään pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla.

Roihun peliosuus järjestetään Hämeenlinnassa Evon erähuvilalla 5–8.11.2020. Huomaathan, että tapahtuma on torstaista sunnuntaihin.

Roihun purkutilaisuus järjestetään 14.11.2020 pääkaupunkiseudulla.

Osallistumismaksu on 75 euroa, joka kattaa pelipaikan, ruokailut, materiaalimaksut ja muut juoksevat kulut. Kaikki tarjoiltava ruoka on vegaanista.

Avoimista työpajoista ja keskustelutilaisuuksista tiedotetaan erikseen sosiaalisen median kanavissa.

Kasken tiimin tavoittaa sähköpostilla osoitteessa kaski@kaskitrilogia.fi

Lisäksi Kaskea voi seurata Facebookissa.

Prosessityöskentely

Osallistujalähtöinen työskentely ja tutkimuksellisuus

Huomaathan, että koronavirustilanne on muuttanut prosessin kulkua ja aikataulua jonkin verran. Muutokset kirjattu 30.3.2020.

Kasken keskiössä on osallisuus ja taidelähtöinen, tutkimuksellinen ote. Osallistujat sitoutuvat teoksen rakentamiseen kollektiivisesti, yhteiseen luovaan tutkimusprosessiin ja osallistujalähtöiseen taiteen tekemiseen mediateoksien muodossa. Aiempaa kokemusta vastaavasta työskentelystä tai liveroolipeleistä ei vaadita. Pyrkimys on muodostaa mukaan lähtevien osallistujien kanssa yhdessä työryhmä, joka on yhteisöllinen ja sitoutunut, utelias ja turvallinen paikka kohdata niin teoksen aihepiiri kuin toinen toisemme.

Osallistujia kannustetaan läpi prosessin tutkivaan asenteeseen, kysymyksien esittämiseen ja aiheen moniulotteiseen käsittelyyn keskustelevasti ja toiminnallisesti. Tutkimukseen liittyy ympäristökriisiä koskevaan aineistoon tutustuminen eri tavoin sekä liveroolipelien kautta avautuva mahdollisuus tutkia kriisiin liittyviä kysymyksiä fiktion keinoin. Teos purkaa ja artikuloi ympäristökriisin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä näistä herääviä tunteita fiktion ja faktojen kautta. Teos tarjoaa mahdollisuuden syventyä yhdessä aiheeseen ja löytää tapoja käsitellä siihen liittyviä tunteita ja toimintaa.

Mitä prosessi käytännössä siis tarkoittaa? Yhteinen prosessi alkaa roolituksen jälkeen aiheeseen liittyvään materiaalin tutustumisella ja hahmoideoinnilla tiimin kanssa. Aktiivisempi työskentelyosuus alkaa työpajaviikonlopusta elokuussa. Työpajaviikonlopussa tutustutaan toisiin osallistujiin, käsitellään ympäristökriisiä tutustuen siihen liittyvään tietoon, toimintaan ja näiden herättämiin tunteisiin. Viikonlopun aikana myös luodaan ryhmälähtöisesti pelisisältöä sekä puretaan teokseen liittyviä toiveita ja odotuksia. Työskentelyssä hyödynnetään erityisesti soveltavan teatterin työkaluja. Näihin työkaluihin lukeutuu mm. ryhmälähtöinen materiaalin luomista ja kokoamista helpottava devising-tekniikka ja yhteisöllinen käsikirjoittaminen.

Työpajaviikonlopun lisäksi osallistujat tapaavat syys- ja lokakuussa lähitapaamisissa. Tapaamisissa syvennytään ympäristökriisin liittyviin kysymyksiin taidelähtöisesti, syvennetään pelin fiktiota ja vietetään yhdessä aikaa prosessissa heräävien kysymysten äärellä. Näissä tapaamisissa, niin kuin työpajaviikonlopussakin, huomioidaan pelien aihealueet ja temaattiset painopisteet.

Pelisisällön luominen tapahtuu yhteistyössä osallistujien ja pelinjohdon välillä. Pelinjohto luo raamit pelin suuremmille juonilinjoille ja teemoille sekä kirjoittaa valmiit hahmoprofiilit osallistujien kanssa syntyvien ideoiden pohjalta. Työryhmänä syvennetään yhdessä pelin fiktiota mm. maailmankuvan yksityiskohtien, fiktiivisen yhteisön ja hahmojen keskinäisten ihmissuhteiden osalta.

Prosessiin kuuluu myös projektin avaaminen yhdessä työryhmän ulkopuolelle esimerkiksi mediataideteoksien kautta ja sosiaalisen median kanavien avulla. Työryhmä etsii tähän yhdessä keinoja ja jakaa tekemisestä vastuuta. Projektin avaamiseen liittyy myös kaikille avoimet työpajat.

Mediateokset

Merkityksellinen osa Kaskea on liveroolipelien rinnalla kulkevat mediataideteokset. Ne toimivat pelaaja-osallistujille fiktion syventämisen muotona ja mahdollisuutena artikuloida pelikokemusta taiteen avulla. Pelin ulkopuoliselle yleisölle teokset voivat olal keskustelun avauksia, ajatusten herättäjiä, toimintaan kutsujia. Mediateokset syntyvät osallistujien impulsseista ja heidän tuottamastaan materiaalista ennen pelejä, pelien aikana ja/tai niiden jälkeen. Teoksilla on aina vahva yhteys pelien fiktioon ja ympäristökriisiä koskettaviin kysymyksiin.

Prosessin kulku lyhyesti

Alla pelkistetty tiivistelmä aikataulusta ja prosessin kulusta. Mediateoksien työstö tapahtuu prosessin aikana erikseen sovittavina ajankohtina.

Huhtikuu:
1.4. osallistujahaku alkaa,
15.4. osallistujahaku päättyy

Toukokuu:
1.5. osallistujavalinnoista ilmoitetaan
Hahmoideointi ja virittäytyminen aiheeseen erilaisen materiaaliin tutustumalla.

Kesäkuu:
Hahmosuunnittelua, materiaaliin tutustumista.

Heinäkuu:
Hahmosuunnittelua, materiaalin tutustumista.

Elokuu:
Proosalliset hahmoprofiilit valmiina
Työpajaviikonloppu 21-23.8 Porvoossa

Syyskuu:
Lähitapaaminen työryhmän kanssa.

Lokakuu:
Lähitapaaminen työryhmän kanssa.

Marraskuu:
Peli 5–8.11.2020
Prosessin purkupäivä 14.11.2020

Hae mukaan

Osallistujahaku aukeaa tällä sivustolla 1.4.2020 ja päättyy 15.4.2020.

Sopiiko tämä minulle?

Kaski voi olla sinulle sopiva projekti, jos sinulla on mahdollisuus ja halu sitoutua koko prosessiin (työpaja, lähitapaamiset, peli & purku) ja haluat työskennellä ympäristökriisiä käsittelevän materiaalin kanssa luovasti yhdessä muun työryhmän kanssa.

Sinulla ei tarvitse olla kokemusta liveroolipelaamisesta, tietoa ympäristökriisistä tai osaamista mediateoksien tekemisestä. Olemme projektissa yhdessä kokeilemassa, tutkimassa ja luomassa omista lähtökohdistamme.

Kaskeen haetaan ensisijaisesti ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet osallistumaan kaikkiin trilogian osiin. Liveroolipelit ovat keskeisessä osassa teossarjaa, mutta eivät sen ainut sisältö vaan työskentely sisältää paljon muutakin, joten jos olet kiinnostunut vain peliosuudesta, tämä ei ole sinulle soveltuva projekti.

Osallistujat valitaan soveltuvuuden perusteella. Soveltuvuus tarkoittaa mahdollisuutta ja aitoa halua sitoutua tekemiseen, kiinnostusta työskennellä aiheen parissa, kapasiteettia ja halua toimia osana työryhmää, kykyä reflektoida omaa toimintaa ja kiinnostusta mediateoksien luomiseen yhdessä. Lisäksi osallistujavalintaan vaikuttaa ryhmän kokonaisdynamiikka. Pyrkimyksenä on luoda työryhmä, jossa on monenlaisia tyyppejä, osaamista ja erilaisia lähtökohtia aiheen käsittelyyn.