Kaski on ympäristökriisiä ja siihen nivoutuvaa globaalia kriisiä tutkiva kolmiosainen projekti, joka rakentuu liveroolipeleistä, mediateoksista ja osallistujalähtöisestä taidetyöskentelystä aiheen parissa. Trilogian osat Roihu, Tuhka ja Verso toteutetaan vuosina 2020-2023. Kaski on pyrkimys herättää, ravistella ja lohduttaa. Kaski on keskustelun avaus, hätähuuto ja ennen kaikkea kutsu toimintaan.

Kaski kuljettaa osallistujat kolmen eri aikakauden läpi ympäristökriisin vaikutuksien keskelle. Kasken jokaisella osalla on omat temaattiset painopisteensä, mutta läpi projektin kantavia teemoja ovat toivon ja toiminnan välinen suhde, mahdolliset tulevaisuudet, ympäristökriisin herättämät tunteet ja kysymykset moraalisesta velvollisuudesta. Näiden teemojen kautta lähestytään teoksen keskeisiä kysymyksiä: mikä meille on merkityksellistä ja pyhää.

Työskentely projektissa koostuu työpajaviikonlopuista, aihetta eri tavoin syventävistä lähitapaamisista, osallistujalähtöisesti rakentuvista liveroolipeleistä ja liveroolipelin rinnalla kulkevista mediateoksista, joita työstetään osallistujien kanssa. Osallistuminen on yhteiseen työryhmään ja tekemiseen sitoutumista. Projektin puitteissa järjestetään myös kaikille avoimia työpajoja ja keskustelutilaisuuksia. 

Kaskea on tukenut Vivicas Vänner -säätiö.
Sivuilla olevat lainaukset ovat Erkka Filanderin teoksesta Torso (Poesia).